โปรแกรมแจ้งซ่อม และตรวจเวรยาม

โปรแกรมแจ้งซ่อม และตรวจเวรยาม

รายละเอียดโปรแกรม

  1. ระบบสแกน QRCode จุดตรวจ
  2. ระบบตรวจสอบจุดตรวจย้อนหลัง
  3. ระบบแจ้งซ่อม
  4. ระบบจัดการการแจ้งซ่อม

ตัวอย่างหน้าจอโปรมแกรมแจ้งซ่อม และตรวจเวรยาม