Handicap Management System

โปรแกรม Handicap เป็นโปรแกรมบริหารจัดการการคิดแต้มต่อของสนามกอล์ฟ อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยฟังก์ชั่นการทำงานการเก็บประวัติของผู้มาเล่นกอล์ฟแต่ละคน,ระบบบันทึก score card,วิธีการคิดแต้มต่อระบบ, สถิติผู้ใช้ HDS, รายงานแต้มต่อสนาม, รายงานประวัติการเล่น, ใบยืนยันแต้มต่อจากทางสนาม ฯลฯ

รายละเอียดโปรแกรม

  • สามารถนำคะแนนที่ออกรอบในสนามมาบันทึกเพื่อใช้ในการคำนวณแต้มต่อของสนามด้วยกฎเกณฑ์สมาคมกอล์ฟแห่งประเทศไทย
  •  ใบยืนยันแต้มต่อจากทางสนาม
  •  รายงานสถิติคะแนนในแต่ละวัน, เดือน, ปี