ระบบโปรช็อป ( Proshop Management System )

ระบบโปรช็อป ( Proshop Management System ) เป็นระบบที่รวมไปด้วยฟังก์ชั่นการทำงานที่ครบครันเพื่อช่วยให้สามารถบริหาร จัดการการขายอย่างมีระบบและสะดวกต่อการติดตามรายรับรายจ่าย ซึ่งในตัว Proshop จะรวมไปด้วยระบบ การขายสินค้า จัดการสต็อกสินค้า การจัดรายการโปรโมชั่น การจัดการลูกหนี้ งานบริหารการเข้ากะของพนักงาน ระบบภาษี ระบบการออกใบกำกับภาษีทั้งชนิดย่อและแบบเต็มรูป ระบบออกรายงานต่างๆ เช่น รายงานการขาย รายงานภาษีมูลค่าเพิ่ม รายงานการรับ-เบิก การโอนสินค้า รายงานยอดสินค้า พร้อมทั้งสามารถออกแบบรายงานได้เองอีกด้วย

รายละเอียด ระบบโปรช็อป  ( Proshop Management System )

รายละเอียดฟังก์ชั่นการทำงานของโปรแกรม Proshop จะแบ่งออกเป็นระบบย่อยๆ ได้ดังนี้

  • ระบบการขายสินค้า เป็นระบบที่่อำนวยความสะดวกทางด้านงานแคชเชียร์ ลดความผิดพลาดในการคิดเงิน
  •  ระบบภาษี เป็นระบบที่ช่วยสรุปยอดภาษีมูลค่าเพิ่มให้โดยอัตโนมัติจากการซื้อ-ขายสินค้า
  •  ระบบ สินค้าคงคลัง รองรับการตัดสต็อกสินค้า การรับสินค้า เบิกสินค้า โอนย้ายสินค้าระหว่างคลัง พร้อมออกเอกสารรายงานการจัดการสต็อกต่างๆ
  •  ระบบ คอมมิชชั่น เป็นระบบการฝากขายสินค้าจากผู้ผลิตสินค้า สามารถกำหนดค่าคอมมิชชั่นให้กับสินค้าแต่ละชนิดได้ ระบบจะหักค่าคอมมิชชั่นออกจากราคาสินค้าที่ได้ตั้งไว้ให้โดยอัตโนมัติพร้อม ทั้งออกสรุปรายงาน
  •  ระบบโปรโมชั่น เป็นระบบบริหารการจัดรายการสินค้าโปรโมชั่นให้ง่ายขึ้นโดยสามารถกำหนดช่วง เวลาของโปรโมชั่นพร้อมรายการสินค้าที่ร่วมรายการได้อย่างง่าย อีกทั้งยังรวมไปถึงระบบส่วนลดสำหรับลูกค้าทั่วไปและลูกค้าสมาชิก
  •  ระบบ ผู้ใช้งาน เป็นระบบที่ช่วยเสริมความปลอดภัยให้กับระบบ โดยสามารถกำหนดสิทธิการเข้าถึงส่วนต่างๆ ในระบบของผู้ใช้งาน เช่น การใช้เมนู การเข้าดูรายงานต่างๆ
  •  ระบบลูกหนี้ เป็นระบบจัดการยอดค้างชำระต่างๆ ของลูกหนี้ สามารถจ่ายชำระหนี้ได้ทั้งแบบเต็มบิล หรือ ชำระบางส่วนได้ สามารถกำหนดเครดิตเทอม(จำนวนวันของวงเงินเครดิตที่สามารถใช้ได้) กำหนดวงเงินของลูกหนี้แต่ละรายได้ พร้อมด้วยเอกสารรายงาน
  •  ระบบการ ชำระเงินร่วมกับค่าบริการของระบบสนามกอล์ฟ สามารถรับชำระเงินให้กับลูกค้าในกรณีที่ลูกค้ามาใช้บริการทั้งร้านค้าและ สนามกอล์ฟ โดยที่สามารถชำระเงินรวมทั้ง 2 อย่างได้เลยที่จุดชำระเงินของร้านค้าโดยไม่ต้องไปชำระเงินค่าบริการของสนาม กอล์ฟอีกที่หน้ารีเซฟชั่น