ระบบอพาร์ทเม้นท์ Apartment Management System

ระบบอพาร์ทเม้นท์  (Apartment Management System) ระบบอพาร์ทเม้นท์ เป็นระบบที่ออกแบบมาเพื่อให้สามารถบริหารจัดการอพาร์ทเม้นท์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

รายละเอียดคุณสมบัติ ระบบอพาร์ทเม้นท์ ( Apartment Management System )

 • แสดงสถานะห้องแยกแต่ละอาคาร
 • กำหนดราคาค่าเช่าได้หลายแบบ
 • มีระบบผ่อนชำระค่าเช่า แยกค่าใช้จ่ายแต่ละรายการได้
 • กำหนดอัตราค่าน้ำประปา/ค่าไฟฟ้า แยกแต่ละสัญญาการเช่าได้
 • เก็บบันทึกเลขมิเตอร์ค่าน้ำประปา/ไฟฟ้าที่ใช้แต่ละเดือนได้
 • สามารถแจ้งหนี้ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เพิ่มเติมได้จากค่าใช้จ่ายประจำเดือน
 • ผู้ใช้สามารถกำหนดขนาดแบบฟอร์มเอกสารได้เอง

การเตรียมข้อมูลเริ่มต้น

 • กำหนดรายละเอียดห้อง
 • กำหนดอัตราค่าเช่า, ค่าใช้จ่าย
 • บันทึกสัญญาการเช่าของลูกค้า

ขั้นตอนการทำงานประจำเดือน

 • บันทึกเลขมิเตอร์ค่าน้ำประปา / ค่าไฟฟ้า
 • บันทึกค่าโทรศัพท์
 • คำนวณใบแจ้งหนี้ประจำเดือน
 • พิมพ์ใบแจ้งหนี้
 • รับชำระเงิน/พิมพ์ใบเสร็จ/คำนวณใบแจ้งหนี้ค้างชำระ
 • พิมพ์รายงาน